พื้นที่รับฟัง

ในรัศมี 50 กิโลเมตร

สามารถรับฟังสถานีวิทยุเสียงจากพยัคฆภูมิ FM.91.25Mhz.

ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

จ.มหาสารคามจ.บุรีรัมย์จ.นครราชสีมาจ.ร้อยเอ็ดจ.ขอนแก่นจ.สุรินทร์
จ.มหาสารคามจ.บุรีรัมย์จ.นครราชสีมาจ.ร้อยเอ็ดจ.ขอนแก่นจ.สุรินทร์
-พยัคฆภูมิพิสัย-นาโพธิ์-ประทาย(*)-ปทุมรัตน์-เปือยน้อย(*)-ชุมพลบุรี
-ยางสีสุราช-พุทไธสง-ลำทะเมนชัย-เกษตรวิสัย(*)-หนองสองห้อง-ท่าตูม(*)
-นาดูน-คูเมือง(*)-เมืองยาง-จตุรพักต์พิมาน(*)
-นาเชือก(*)-แคนดง-ชุมพวง(*)
-วาปีปทุม(*)-สตึก
-บ้านใหม่ไชยพจน์

หมายเหตุ ใน(*) หมายถึงรับฟังได้เป็นบางพื้นที่

Comments are closed

  • เสียงจากพยัคฆภูมิFM.91.25MHz